Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :19-08-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
19-08-19
18-08-1913,42,83,11,46,68,22,66,53,38Ăn đề 11158
17-08-1956,98,16,05,18,47,81,86,25,89Ăn đề 98162
16-08-1998,67,03,66,31,79,18,62,28,06Trượt157
15-08-1999,96,14,90,07,42,74,01,50,00Ăn đề 74156
14-08-1932,33,27,68,39,28,76,08,13,59Trượt187
13-08-1950,37,71,24,81,41,00,36,38,92Ăn đề 81183
12-08-1976,96,58,55,17,95,74,64,56,37Trượt160
11-08-1956,48,83,76,20,63,86,51,66,74Ăn đề 76162
10-08-1945,92,58,46,73,88,66,89,63,40Ăn đề 40190
09-08-1908,61,67,66,02,60,44,80,57,26Ăn đề 02180
08-08-1936,05,28,32,53,43,62,85,78,34Ăn đề 62183
07-08-1939,26,69,29,82,30,04,11,53,60Ăn đề 26199
06-08-1919,98,15,79,17,11,73,58,48,05Ăn đề 48190
05-08-1929,36,20,79,73,70,47,65,50,28Trượt172
04-08-1985,48,33,32,89,64,41,58,92,81Ăn đề 32185
03-08-1933,58,89,31,85,72,99,15,98,43Ăn đề 33177
02-08-1928,00,48,29,58,82,93,15,55,22Ăn đề 82195
01-08-1974,08,56,42,97,77,30,48,52,80Ăn đề 56190
31-07-1946,62,69,90,19,31,77,65,32,07Ăn đề 90196
30-07-1916,93,73,35,36,48,53,46,29,62Trượt161
29-07-1928,17,71,96,21,42,20,02,64,31Trượt175
28-07-1997,59,07,81,99,30,48,05,50,86Trượt162
27-07-1994,70,52,31,34,58,54,11,55,50Ăn 94164
26-07-1920,08,51,96,12,57,68,46,03,42Ăn đề 20170
25-07-1939,60,67,73,07,95,24,55,82,35Ăn đề 82165
24-07-1997,12,73,05,30,10,76,63,74,96Trượt169
23-07-1921,74,28,45,68,56,85,16,07,22Ăn đề 74164
22-07-1910,93,72,98,79,43,46,39,28,58Ăn đề 98151
21-07-1915,12,25,99,69,45,85,06,95,58Ăn đề 45181
20-07-1959,13,29,63,69,14,81,57,42,36Trượt171
19-07-1976,68,99,41,40,45,73,92,59,02Ăn đề 02190
18-07-1965,21,84,56,16,67,17,70,90,22Trượt170
17-07-1909,78,98,93,48,77,82,99,57,84Ăn đề 09159